ინოვაცია ბიზნეს კონსალტინგში

სერვისები

Go to წინასაამშენებლო მომსახურება

წინასაამშენებლო მომსახურება

საპროექტო ორგანიზაციის შერჩევის მიზნით ფასთა გამოკითხვის ჩატარება. საუკეთესო კონტრაქტორის შერჩევა, მასთან ხელშეკრულების მომზადება, კონკრეტული საპროექტო დავალების შედგენა. მოწოდებული საპროეტო დოკუმენტაციის ეტაპობრივი ანალიზი, დეტალური შესწავლა, მისი შემადგენლობის სრულყოფილების…

Go to ფინანსური სერვისების აუთსორსინგი

ფინანსური სერვისების აუთსორსინგი

ნებისმიერი მენეჯერისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია ფლობდეს სრულ და დროულ ინფორმაციას კომპანიის საქმიანობის ფინანსური და რაოდენობრივი შედეგების შესახებ. ჩვენ გთავაზობთ ამ პრობლემის მოგვარებას ფინანსური და მენეჯერული რეპორტინგის ავტომატიზირებული სისტემის დანერგვით და მისი შემდგომი მხარდაჭერით.

Go to ფინანსური რესურსის მოზიდვა

ფინანსური რესურსის მოზიდვა

ბიზნესის წარმატებული ფუნქციონირებისთვის, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს საჭირო დაფინანსების მოპოვება. “სოლარის ჯგუფი” გაგიწევთ სრულ კონსულტირებას და ჩაერთვება ფინანსურ ინსტიტუტებთან მოლაპარაკების პროცესში საბოლოო დაფინანსების მიღებამდე.


კომპანიის შესახებ

შპს „სოლარისი“ შეიქმნა 2015 წლის 4 მარტს, კომპანიის დაფუძნების იდეა ეკუთვნის სხვადასხვა ბიზნეს სფეროში მოღვაწე წარმატებულ ტოპ მენეჯერთა და ბიზნეს კონსულტანტთა გუნდს. სოლარის ჯგუფის მიზანია გახდეს ლიდერი კომპანია ბიზნეს კონსალტინგის მიმართულებით. კომპანია აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს საქართველოში ბიზნეს კონსალტინგის მიმართულების განვითარებასა და ამ სფეროს თვისობრივად ახალ სიმაღლეზე გადაყვანაში. 2015 მარტის ბოლოს შპს „სოლარისი“ გახდა „ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის“ (EBRD) BAS პროგრამის პარტნიორი.

საინვესტიციო პროექტები

ინდუსტრიები

ტურიზმი

წარმოება

აგრო/გადამუშავება

საფინანსო სექტორი

ენერგეტიკა

უძრავი ქონება

საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ჯანდაცვა

დაგვიკავშირდით